חיזוק המבנה הקיים ותוספת בנייה חדשה של 16 יחידות דיור חדשות.