מלון דירות שורש

מבנה בן 66 יחידות דיור בשטח בנוי של כ- 5,000 מ”ר, המהווה אגף נוסף לבית דירות קיים בישוב שורש. אדריכלות: גיל רוזנטל. הבנייה החלה בינואר 2010, הושלמה לפי התכנון, והיחידות נמסרו לרוכשים.